Disclaimer

Gebr. Ridder Grafmonumenten is een handelsnaam, statutair gevestigd te Groningen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder het KvK-nummer 04066635. De informatie op deze website hebben wij met accuratesse samengesteld. Echter kan het voorkomen dat de informatie op de site onvolledig of gedateerd is. Gebr. Ridder Grafmonumenten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortkomen uit onvolledige en/of foutieve informatie aangeboden op deze website.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website behoren uitsluitend Gebr. Ridder Grafmonumenten toe. Gebr. Ridder Grafmonumenten behoudt zich deze intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. U mag deze website en de gegevens op deze website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is u niet toegestaan (delen van) deze website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken.

De website bevat links naar externe websites, o.a. websites die door partners van Gebr. Ridder Grafmonumenten worden geëxploiteerd. Gebr. Ridder Grafmonumenten heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Gebr. Ridder Grafmonumenten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voorkomen uit onvolledige en/of foutieve informatie, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden die op deze websites van derden vermeldt staan.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Gebr. Ridder Grafmonumenten bedrijfsmatig worden ingezet of aan derden worden verstrekt.