Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden van Gebr. Ridder Grafmonumenten zijn gedeponeerd onder KvK-nr. 04066635 te Groningen en bij de KvK. op te vragen.